White Pages

Any mistakes with your details? Click here to correct.

981 Phone Numbers

Abdo  Abi Farah  Abou Farah  Abou Haidar  Abou Imad  Abou Khalil  Abou Maroun  Abou Saab  Abounader  Acouri  Alam  Andraos  Aroyan  Atik  Ayoub  

Abdo (7 phone numbers) | Baskinta Online


Abdo Salim Abdo 04 288 836
Adib Gergis Abdo 04 288 373
Joseph Tanios Abdo 04 288 483
Maha Chebli Abdo 04 288 483
Rachid Elias Abdo 04 288 166
Salim Hanna Abdo 04 288 245
Tony Michel Abdo 04 288 003

Abi Farah (1 phone number) | Baskinta Online


Naji Michael Abi Farah 04 288 749

Abou Farah (11 phone numbers) | Baskinta Online


Akl Nayef Abou Farah 04 288 096
Badih Nayef Abou Farah 04 288 535
Chedid Akl Abou Farah 04 288 519
Edward Youssef Abou Farah 04 288 192
Khalil Badih Abou Farah 04 250 039
Metri Fouad Abou Farah 04 288 358
Michel Akl Abou Farah 04 288 228
Nabil Georges Abou Farah 04 288 050
Naoum Badih Abou Farah 04 250 041
Rachad Akl Abou Farah 04 288 202
Zouheir Georges Abou Farah 04 288 840

Abou Haidar (105 phone numbers) | Baskinta Online


Adel Choucri Abou Haidar 04 288 163
Ajaj Amine Abou Haidar 04 288 530
Akl Sabeh Abou Haidar 04 288 042
Antoine Camille Abou Haidar 04 288 970
Antoine Khalil Abou Haidar 04 288 181
Antoine Youssef Abou Haidar 04 288 091
Assaad Youssef Abou Haidar 04 288 382
Assaf Gergi Abou Haidar 04 288 346
Bahzad Mikhail Abou Haidar 04 288 742
Bassam Badih Abou Haidar 04 288 961
Bassam Youssef Abou Haidar 04 250 117
Bechara Aziz Abou Haidar 04 288 728
Bechara Fares Abou Haidar 04 250 173
Chafic Raji Abou Haidar 04 288 025
Chahine Nicolas Abou Haidar 04 288 987
Chawki Choucri Abou Haidar 04 288 565
Daoud Fares Abou Haidar 04 250 172
Daoud Hanna Abou Haidar 04 250 295
Dib Dib Abou Haidar 04 250 163
Edward Nassif Abou Haidar 04 288 729
Eid Nayef Abou Haidar 04 250 028
Elias Adib Abou Haidar 04 250 216
Elias Boutros Abou Haidar 04 288 820
Elias Gergis Abou Haidar 04 250 246
Elias Toufic Abou Haidar 04 288 337
Elias Choucri Abou Haidar 04 288 570
Elias Gergi Abou Haidar 04 288 212
Elie Rafle Abou Haidar 04 288 168
Emile Nayef Abou Haidar 04 288 775
Faouzi Chahine Abou Haidar 04 288 103
Fouad Assaad Abou Haidar 04 288 638
Fouad Rachid Abou Haidar 04 288 365
Georges Azar Abou Haidar 04 250 003
Georges Michel Camille Abou Haidar 04 288 629
Georges Milad Abou Haidar 04 288 334
Georges Farid Abou Haidar 04 288 121
Georges Mema Abou Haidar 04 288 796
Georges Michel Abou Haidar 04 288 629
Gergi Amine Abou Haidar 04 288 248
Gergi Sabeh Abou Haidar 04 288 120
Gergis Moussa Abou Haidar 04 250 233
Gerias Moussa Abou Haidar 04 250 233
Ghassan Toufic Abou Haidar 04 250 243
Ghazi Gergis Abou Haidar 04 250 296
Habib Gergis Abou Haidar 04 288 383
Hadi Sami Abou Haidar 04 288 267
Ibrahim Nayef Abou Haidar 04 288 317
Ibrahim Fares Abou Haidar 04 250 174
Ibrahim Khalil Abou Haidar 04 288 148
Issam Mikhail Abou Haidar 04 288 336
Issam Badih Abou Haidar 04 288 962
Janette Najem Abou Haidar 04 288 302
Jean Najem Abou Haidar 04 288 135
Jean Chafic Abou Haidar 04 288 301
Jean Nassib Abou Haidar 04 288 735
Jean Faouzi Abou Haidar 04 288 116
Joseph Assaad Abou Haidar 04 288 183
Joseph Nayef Abou Haidar 04 250 293
Kamal Hanna Abou Haidar 04 250 294
Karam Gergi Abou Haidar 04 250 261
Makhoul Moussa Abou Haidar 04 288 558
Maroun Michel Abou Haidar 04 288 963
Maurice Aziz Abou Haidar 04 288 292
Melhem Ibrahim Abou Haidar 04 250 148
Michel Assaad Abou Haidar 04 288 359
Michel Sabeh Abou Haidar 04 288 861
Michel Tanios Abou Haidar 04 288 161
Michel Fouad Abou Haidar 04 288 417
Michel Camille Abou Haidar 04 288 229
Mikhail Youssef Abou Haidar 04 288 826
Moussa Daoud Abou Haidar 04 288 941
Nadim Gergis Abou Haidar 04 288 406
Najem Hanna Abou Haidar 04 288 058
Naji Chahine Abou Haidar 04 250 136
Nassib Daher Abou Haidar 04 288 324
Nassif Sabeh Abou Haidar 04 250 276
Nemr Amine Abou Haidar 04 288 453
Nicolas Tanios Abou Haidar 04 288 242
Nicolas Sabeh Abou Haidar 04 288 141
Nicolas Nassif Abou Haidar 04 288 905
Nizam Youness Abou Haidar 04 288 772
Rachid Assaf Abou Haidar 04 250 182
Rachid Faouzi Abou Haidar 04 250 005
Rachid Georges Abou Haidar 04 288 407
Sabah Fouad Abou Haidar 04 288 669
Sabeh Georges Abou Haidar 04 250 144
Sabeh Mikhail Abou Haidar 04 250 141
Salem Hassib Abou Haidar 04 288 699
Salim Karim Abou Haidar 04 288 797
Sami Choucri Abou Haidar 04 288 203
Samir Amine Abou Haidar 04 288 966
Simon Toufic Abou Haidar 04 288 930
Sleiman Gergis Abou Haidar 04 288 243
Sleiman Nayef Abou Haidar 04 288 387
Tanios Nicolas Abou Haidar 04 288 029
Tanios Sabeh Abou Haidar 04 288 633
Tanios Youssef Abou Haidar 04 288 227
Tony Mikhail Abou Haidar 04 288 310
Toufic Simon Abou Haidar 04 288 930
Youssef Adib Abou Haidar 04 250 215
Youssef Mikhail Abou Haidar 04 250 211
Youssef Nassif Abou Haidar 04 250 186
Youssef Salim Abou Haidar 04 288 138
Zaher Ramzeh Abou Haidar 04 288 340
Zeki Moussa Abou Haidar 04 288 114

Abou Imad (11 phone numbers) | Baskinta Online


Alfred Youssef Abou Imad 04 288 126
Assaf Gergis Abou Imad 04 250 230
Bechara Ibrahim Abou Imad 04 288 700
Dib Bechara Abou Imad 04 288 442
Georges Bechara Abou Imad 04 288 880
Gergis Ibrahim Abou Imad 04 288 330
Ibrahim Bechara Abou Imad 04 288 800
Imad Ibrahim Abou Imad 04 288 218
Khalil Ibrahim Abou Imad 04 288 443
Nadim Bechara Abou Imad 04 288 801
Youssef Fouad Abou Imad 04 250 126

Abou Khalil (14 phone numbers) | Baskinta Online


Abdo Tanios Abou Khalil 04 250 093
Antoine Elias Abou Khalil 04 288 833
Charbel Khalil Abou Khalil 04 288 312
Elias Antoine Abou Khalil 04 288 857
Georges Mansour Abou Khalil 04 288 686
Gergis Mikhail Abou Khalil 04 288 481
Joseph Boutros Abou Khalil 04 288 918
Joseph Khalil Abou Khalil 04 250 248
Joseph Tanios Abou Khalil 04 288 191
Michel Tanios Abou Khalil 04 288 297
Michel Youssef Abou Khalil 04 288 412
Roukoz Antoine Abou Khalil 04 250 094
Youssef Hatem Abou Khalil 04 288 384
Youssef Khalil Abou Khalil 04 288 474

Abou Maroun (1 phone number) | Baskinta Online


Nabil Amine Abou Maroun 04 288 813

Abou Saab (2 phone numbers) | Baskinta Online


Rony Mounir Abou Saab 04 250 159
Samir Hanna Abou Saab 04 250 026

Abounader (23 phone numbers) | Baskinta Online


Amal Elias Abounader 04 288 189
Antoine Camille Abounader 04 288 210
Assaad Moussa Abounader 04 288 889
Boutros Salim Abounader 04 288 043
Elias Ibrahim Abounader 04 288 113
Fadi Nader Abounader 04 288 149
Fouad Gergis Abounader 04 288 592
Georges Camille Abounader 04 288 943
Georges Moussa Abounader 04 250 185
Ghassan Michel Abounader 04 288 523
Maroun Assaad Abounader 04 288 904
Maurice Jamil Abounader 04 250 218
Maurice Tanios Abounader 04 288 071
Michel Mansour Abounader 04 288 818
Moussa Assaad Abounader 04 288 903
Nasr Gergis Abounader 04 288 919
Raymond Tanios Abounader 04 288 056
Roukoz Elias Abounader 04 288 743
Roukoz Fouad Abounader 04 250 096
Roukoz Nader Abounader 04 250 227
Salim Nader Abounader 04 288 300
Youssef Bernard Abounader 04 288 074
Zouheir Louis Abounader 04 288 835

Acouri (5 phone numbers) | Baskinta Online


Boutros Semaan Acouri 04 288 393
Hanna Semaan Acouri 04 288 176
Raymond Abdo Acouri 04 288 611
Semaan Abdo Acouri 04 288 612
Youssef Semaan Acouri 04 288 580

Alam (65 phone numbers) | Baskinta Online


Abdo Hanna Alam 04 288 854
Abdo Rachid Alam 04 288 670
Afif Mikhail Alam 04 288 329
Aghnatios Abdo Alam 04 250 134
Alam Tanios Alam 04 250 135
Antoine Akl Alam 04 288 598
Antoine Hafiz Alam 04 288 681
Assad Khattar Alam 04 288 582
Assaf Youssef Alam 04 288 792
Atef Eid Alam 04 288 825
Bachir Hanna Alam 04 288 434
Bechara Boutros Alam 04 288 727
Bechara Youssef Alam 04 288 520
Boulos Fayad Alam 04 288 891
Boutros Tanios Alam 04 250 002
Chamoun Said Alam 04 288 608
Charbel Mikhail Alam 04 288 428
Chebl Tanios Alam 04 288 773
Diab Philippe Alam 04 288 533
Edward Elias Alam 04 288 338
Eid Saleh Alam 04 288 433
Elias Fayad Alam 04 288 911
Elias Malek Alam 04 250 084
Faraj Nehme Alam 04 288 953
Georges Moussa Alam 04 288 587
Georges Akl Alam 04 288 322
Georges Assaf Alam 04 288 420
Gergis Youssef Alam 04 288 268
Ghassan Youssef Alam 04 250 016
Ibrahim Youssef Alam 04 250 220
Jamil Khattar Alam 04 288 408
Jean Georges Alam 04 250 010
Kozhaya Youssef Alam 04 288 978
Malek Alam 04 288 128
Mansour Fayad Alam 04 288 561
Massoud Mahfouz Alam 04 288 951
Melhem Ibrahim Alam 04 288 665
Mikhail Mahfouz Alam 04 288 079
Moussa Chebl Alam 04 250 082
Nabil Joseph Alam 04 250 238
Najib Issa Alam 04 288 512
Nassib Elias Alam 04 250 289
Nassif Tamer Alam 04 288 356
Rachid Hanna Alam 04 288 950
Raymond Adib Alam 04 288 320
Salloum Daher Alam 04 288 607
Samir Habib Alam 04 250 176
Samir Mikhail Alam 04 288 605
Sassine Caesar Alam 04 288 895
Sassine Chaker Alam 04 288 132
Sassine Issa Alam 04 250 156
Semaan Nehme Alam 04 288 370
Souad Nehmtallah Alam 04 288 952
Tamer Nassif Alam 04 288 864
Tanios Abdo Alam 04 250 132
Tanios Boutros Alam 04 288 691
Tanios Malek Alam 04 250 083
Tanios Mikhail Alam 04 288 834
Tony Elias Alam 04 288 798
Tony Milad Alam 04 288 812
Wajih Habib Alam 04 288 859
Yamame Sassine Alam 04 288 626
Youssef Hanna Alam 04 288 439
Youssef Hatem Alam 04 288 405
Youssef Tanios Alam 04 288 574

Andraos (1 phone number) | Baskinta Online


Andre Youssef Andraos 04 288 738

Aroyan (2 phone numbers) | Baskinta Online


Krikor Antoine Aroyan 04 288 046
Narses Antoine Aroyan 04 280 058

Atik (1 phone number) | Baskinta Online


Ibrahim Toufic Atik 04 288 070

Ayoub (24 phone numbers) | Baskinta Online


Afif Mema Ayoub 04 288 921
Boutros Jebrayel Ayoub 04 288 371
Chafic Khalil Ayoub 04 288 035
Chehade Mikhail Ayoub 04 288 233
Faouzi Mikhail Ayoub 04 288 298
Fouad Hanna Ayoub 04 288 537
Georges Hanna Ayoub 04 288 893
Georges Saba Ayoub 04 288 039
Helene Nicolas Ayoub 04 288 980
Malek Tanios Ayoub 04 288 542
Mansour Mikhail Ayoub 04 288 357
Mema Hanna Ayoub 04 288 762
Michel Hanna Ayoub 04 288 197
Michel Faouzi Ayoub 04 250 249
Mikhail Chehade Ayoub 04 288 402
Miladeh Chehade Ayoub 04 250 034
Nicolas Joseph Ayoub 04 288 724
Nicolas Nassif Ayoub 04 288 011
Salah Nicolas Ayoub 04 288 390
Sami Nicolas Ayoub 04 288 573
Sleiman Tanios Ayoub 04 288 590
Tanios Salim Ayoub 04 288 015
Toufic Hanna Ayoub 04 288 651
Youssef Chehade Ayoub 04 288 401


Back to top


Any mistakes with your details? Click here to correct.


Last updated on Thursday 21 January 2021, 09:33:05 am (GMT)

Page created in 0.044 seconds.